Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, kan Van Spaendonck Services B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolledigheden in de berichten aanvaarden.