Van Spaendonck Online, de moderne partner in salarisverwerking

al meer dan 45 jaar autoriteit op het gebied van salaris- en personeelsadministraties.

Over VSO

VSO biedt een uitgebreide dienstverlening rondom salaris- en personeelsadministratie met een persoonlijke touch. Dit betekent voor jou als klant dat je kunt rekenen op:

 • Deskundig personeel
  Onze medewerkers zijn NIRPA-gecertificeerde adviseurs.
 • Persoonlijke dienstverlening
  Binnen VSO kennen wij onze klanten. De salaris- en personeelsadministratie van jouw organisatie wordt iedere periode door een vast contactpersoon uit het VSO team verwerkt. Wij werken met compacte teams, binnen diverse vakgebieden, met korte communicatielijnen. Ook voor bijkomende vraagstukken staan we altijd voor je klaar.
 • Een totaalproduct
  De voordelen van de applicatie Loket.nl in combinatie met de persoonlijke en deskundige dienstverlening ontzorgen jou en je organisatie op het gebied van salaris- en personeelsadministratie.
13255150_nirpa

Deskundigheid
(NIRPA)

Alle adviseurs zijn ingeschreven in het Nirpa-register. Jaarlijkse scholing op het gebied van kennis en vaardigheden zorgen ervoor dat je altijd de best passende oplossing krijgt voor je probleem / vraag.

Optimalisatie
(efficiëntie/procesverbetering)

De adviseur kan je begeleiden in het verwerkingsproces. Nadien kan je zelf op efficiënte wijze de administratie voeren en controleren. Ook begeleiding van je collega’s die geautoriseerd zijn tot het systeem zorgen ervoor dat je een gestroomlijnd proces voor de verwerking en rapportage kunt realiseren.

Wetgeving
(van theorie naar praktijk)

Je krijgt van VSO periodiek informatie over nieuwe en/of aangepaste wetgeving. Niet alleen in begrijpelijke taal uitgeschreven, maar juist hoe je deze kan toepassen in de organisatie.

Risico’s signaleren en mogelijk verzekeren
(eventueel m.b.v. VSP Risk)

In samenwerking met onze collega’s van VSP Risk (www.vsprisk.nl) kunnen naast de reguliere bedrijfsverzekeringen ook personeelsrisico’s worden geïnventariseerd en indien gewenst worden afgedekt.

Advies
(eventueel i.s.m. BW7)

Rondom de verwerking van de administratie en de wijze waarop je de cao moet toepassen, kan je de adviseur benaderen voor hulp. Ook voor de juridische vraagstukken kan je Van Spaendonck benaderen. In samenwerking met de zusterorganisatie BW7 (www.bw7.nl) kan je bij VSO o.a. arbeidscontracten laten opmaken en/of toetsen.

Rapportages
(Loket.nl/Excel/Qlikview)

Inzicht in de salaris- en personeelsadministratie is op verschillende manieren mogelijk. In Loket.nl zijn basisrapportages van de verschillende modules opgenomen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om alle velden uit Loket.nl te exporteren, waardoor je zelf of met hulp van de adviseur in Excel gewenste rapportages opstelt. Wil je van de rapportages een dashboard met stuurinformatie maken, dan bieden wij in samenwerking met Victa (www.victa.nl) het product Qlikview aan.

Benieuwd naar wie wij zijn?

VSO voor werkgevers

Je wilt graag een adviseur die voor je klaar staat. Maak dan gebruik van de applicatie Loket.nl en kies de door jou gewenste contractvorm.

 • Inzicht in de personeels- en salarisadministratie. Je voert zelf de administratie van je bedrijf. VSO ondersteunt je door een optimale inrichting hiervan.
 • Inzicht in de personeels- en salarisadministratie met kwaliteitscontrole VSO. Je voert zelf de administratie van je bedrijf. VSO ondersteunt je door een optimale inrichting hiervan en voert bovendien periodiek steekproefsgewijs kwaliteitscontroles uit op de gevoerde administratie(s).
 • Inzicht in de personeels- en salarisadministratie zonder verwerkingshandelingen. (deze worden uitbesteed aan VSO) Je hoeft alleen de gewenste output uit de applicatie Loket.nl te downloaden. De volledige verwerking zal door VSO worden gedaan.

VSO voor administratie- en accountantskantoren

Je wilt graag een nauwe samenwerking met je klanten. De online applicatie Loket.nl stelt je in staat om op afstand de administratie van je klanten in te zien, terwijl de klanten deze mogelijkheid ook hebben.

 • Volledig in control. Je voert zelf de administraties voor je klanten, nadat VSO heeft gezorgd voor een efficiënte inrichting hiervan.
 • Volledig in control met kwaliteitscontrole VSO. Je voert zelf de administraties voor je klanten, nadat VSO heeft gezorgd voor een efficiënte inrichting hiervan. Bovendien voert VSO steekproefsgewijs kwaliteitscontroles uit op de gevoerde administraties.
 • In control, zonder verwerkingshandelingen. (deze worden uitbesteed aan VSO) Je klanten hoeven alleen de gewenste output uit de applicatie Loket.nl te downloaden. De volledige verwerking zal door VSO worden gedaan. Het is aan jou of je zelf de spil bent in de communicatie, of dat VSO rechtstreeks met de klant communiceert.

Flexibiliteit

Je bedrijf is continu in beweging. Wellicht dat daarom de overeengekomen contractvorm niet meer past bij de nieuwe situatie. Of wellicht speelt een grote vakantie, of vervelender, een ziektegeval je parten bij de continuïteit van de personeels- en salarisadministratie. Bij VSO kan je altijd in overleg met de adviseur (delen van) het werk tijdelijk uitbesteden of zelf doen. Ook helpt de adviseur je graag verder bij een tijdelijk knelpunt. Neem contact op en je wordt kosteloos op weg geholpen, zodat je verder kan met ondernemen.

Bereikbaarheid

Wachten vindt niemand leuk. Toch kan het voorkomen dat de adviseur tijdelijk niet bereikbaar is. VSO werkt daarom in verschillende teams, waardoor een andere adviseur met kennis van jouw dossier je toch direct verder kan helpen.

Koppelingen

De verwerking van de personeels- en salarisadministratie is slechts een deel van het totale proces rondom personeel. Om het proces sneller en effectiever te laten verlopen, kan je gratis gebruik maken van de webservices die zijn aangelegd rondom Loket.nl. Zo kan je de overuren en declaraties geautomatiseerd doorzetten naar een loonrun en volgt er na een loonrun automatisch een conceptboeking in het financiële systeem. Zie www.loket.nl/koppelingen voor reeds gerealiseerde koppelingen tussen Loket.nl en een derde partij.

Sparringpartner

Wil je gewoon eens (per twee jaar) vrijblijvend met de adviseur sparren over zaken die in je bedrijf spelen en waar VSO een rol zou kunnen spelen, maak dan kosteloos een afspraak met de adviseur.

Daarom VSO!

 • Deskundigheid
 • Optimalisatie
 • Wetgeving
 • Risico’s signaleren
 • Advies
 • Rapportages
 • Flexibilteit
 • Bereikbaarheid
 • Koppelingen
 • Sparringpartner

Meer informatie?

Zoek de verbinding!

Vragen of ons beter leren kennen? Laat het ons weten!

Inloggen